Výstava v Městském muzeu Antonína Sovy v Pacově - 1. 7. - 10. 9. 2017

1. 9. 2017 – z webu www.mestopacov.cz: Ve středu 23. srpna odpoledne se ve výstavním sálu Městského muzea A. Sovy v Pacově konala komentovaná prohlídka výstavy obrazů MgA. Vlasty Pechové. Ve velmi příjemné atmosféře autorka samotná poutavě pohovořila o své tvorbě a inspiračních zdrojích, stejně jako o okolnostech, které vznik některých obrazů a knih provázely. Návštěvníci akce se se zájmem zapojili do diskuse a ze setkání s touto mladou výtvarnicí si odnesli kladný dojem. Děkujeme!

Článek k výstavě v Pacově

Článek z časopisu Z mého kraje, rozhovor s Vlastou Pechovou

14.06.2017 15:45
PACOVSKÉ muzejní LÉTO 2017: rozhovor s Vlastou Pechovou o výstavě v městském muzeu V minulém čísle časopisu Z mého kraje byl podán...

Ohlasy na výstavu v Pacově

11.09.2017 12:57
Citováno z e-mailů - za Vaše zprávy velmi děkuji. Vlasta   "Milá Vlastičko, celá tvoje výstava působí velmi mile a krásně, prostě jako ty...