Plánované výstavy

V roce 2018 můžete vidět mé práce na těchto výstavách:

Květen - srpen 2018: v ZOO Jihlava - MOZAIKA ZVÍŘAT (obrázky a obrazy z let 2010 až 2018)

Říjen 2018: v Městské knihovně města Pelhřimov - obrazy zvířat a čtverečková témata (nové obrazy z let 2017 a 2018)