Taiji - vnitřní bojové umění

10.01.2008 12:13

Vlasta Pechová

Jako vnitřní bojové umění je označováno to bojové umění, které používá tzv. vnitřní sílu. Podle tradice existují tři klasické styly, ačkoli i jiné styly mohou tuto techniku více či méně rozvíjet. Třemi klasickými styly jsou: H'sing-I Ch'uan, Pa Kua Chang a Taijiquan. Tato bojová umění shodně používají vnitřní sílu a cirkulující energii, vyjadřují však rozdílné stupně měkkosti. H'sing-I je přirovnáváno ke kovovému míči, Pa kua k dřevěnému a Taiji k míči gumovému.

Taiji obsahuje bojové prvky z šaolinského chrámu v kombinaci s taoistickými myšlenkami. To jsou například myšlenky přizpůsobení, měkkosti a nepoužívání síly. Taoismus se zaměřuje mimo jiné i na dosažení pevného zdraví, dlouhověkosti a vyrovnané mysli. Filozofie Taa nikterak neubírá z bojového základu Taiji, naopak, je s ním pevně a nerozlučně propojena.