Taiji a můj učitel

18.10.2008 12:15

Vlasta Pechová

Taiji je jako nekonečná živoucí mozaika. Aby mohla být spatřena a procítěna, rozebírají ji mistři Taiji na malinké kousky a jednotlivé střípky nám dávají k prohlédnutí. Jen málo lidí dokáže všechny střípky objevit a sesbírat, vyřadit z nich ty, jež se k nim přimíchaly nedorozuměním a pochopit onu mozaiku v celé její kráse a nekonečnosti.

Jedním z těch, kdo pronikl do bojového umění Taiji na mistrovské úrovni je můj učitel Mistr Robert Amacker (USA). Je přímým studentem čínských mistrů Cheng Man-chinga, Williama Chena, Benjamina Lo a Chu Chu-fanga, mistrů, kteří opustili Čínu a šířili bojové umění Taiji v zahraničí. Robert Amacker v kontaktu s nimi načerpal hluboké vědomosti o umění Taiji a v neposlední řadě i získal znalosti problematiky rozdílnosti kultur a importu Taiji do západních zemí.

Mistr Robert Amacker nikdy neinklinoval k vyzdvihování znalostí jednoho mistra. Díky svému hlubokému a zároveň objektivnímu přístupu k tomuto umění byl schopen vstřebat a vzájemně porovnat učení všech svých učitelů. Rozpoznáním podstatných elementů Taiji se dobral k čistotě Taiji, navíc obohacené o znalosti individuálních problémů při boji, učení i teoretických výkladech.

Mistr Robert Amacker přemosťuje důležité období ve vývoji Taiji, je spojnicí mezi současností a opěvovanými mistry z kritické doby zamlžování čínských bojových umění. Osobnost Roberta Amackera potvrzuje, že na Taiji nemusíme pohlížet jako na nedosažitelné bojové umění patřící pouze minulosti a dávným mistrům. Jeho studenti v moskevské škole jsou důkazem jeho vynikajících učitelských schopností a respektu k individualitě každého studenta.

Svět Taiji, jež můj učitel odkrývá, je obrovskou hodnotou nejen po technické stránce bojového umění. Být součástí jeho školy, vidět rozvoj studentů, jejich proměnu, všímat si mistrova přístupu k výuce a poznat ho také jako člověka vytváří mnohovrstevnatý svět umožňující pochopit bojové umění Taiji v celé své šíři.