English alphabet - Anglická abeceda - 2007

Taiji: illustrations, posters - ilustrace, plakáty

Industrial design - Industriální design